Tillgänglighetsutlåtande

Stiftelsen för Åbo Akademi åtar sig att göra denna webbtjänst tillgänglig i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen Casahaartman.fi.

Fullgörandestatus

Denna webbtjänst uppfyller kraven i Riktlinjer för utformning av innehåll på webben (WCAG) 2.1 på nivå AA.

Beredningen av detta tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande bereddes den 6 juni 2023.

Utlåtandet är baserat på en utvärdering av en extern expertorganisation om hur webbplatsen uppfyller kraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

Utlåtandet sågs senast över 13 juni 2023.

Återkoppling och kontaktuppgifter

Har du något att anmärka på sajtens tillgänglighet? Meddela oss, så korrigerar vi problemet. Du kan kontakta oss per epost teemu.kirjonen@stiftelsenabo.fi

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonnummer växeln 0295 016 000