Renoveringsarbeten i Casa Haartman

I Casa Haartman pågår just nu renoverings- och konserveringsarbeten. På grund av detta är museet stängt från och med hösten 2019 till och med våren 2020.