Vastuullisuus

Vastuullisuus on sydämenasia Åbo Akademin säätiön museoille. Kehitämme toimintaamme ekologisemmaksi, saavutettavammaksi ja vastuullisemmaksi monin tavoin. Tällä sivustolla voit tutustua tarkemmin toimiimme vastuullisuuden puolesta.

Ympäristötyö

Museoiden yhteinen ympäristölupaus: 

Åbo Akademin säätiön museot Sibelius-museo, Ett Hem -museo ja Casa Haartman sitoutuvat huomioimaan ympäristövaikutuksia eri toiminnoissaan. 

Kannustamme henkilökuntaamme ja sidosryhmiämme tekemään vastuullisia valintoja esimerkiksi tiedottamalla kestävistä tavoista saapua toimipaikoillemme. Kiinnitämme huomiota ekologisiin näkökulmiin sekä sisäisessä että ulkoisessa viestinnässämme. Otamme luonnon monimuotoisuuden huomioon museoidemme ympäristössä järjestämällä ohjelmia, jotka edistävät ympäristötietoisuutta. Keskitymme kehittämään vastuullisuuttamme esimerkiksi hankintojen, sähkönkulutuksen, jätehuollon ja materiaalien uudelleenkäytön saralla. 

Casa Haartmanin ympäristötyöhön lukeutuu muun muassa luonnon monimuotoisuuden vaaliminen. Olemme tehneet inventaarion puutarhan kasvillisuudesta, jonka pohjalta pyrimme säilyttämään alkuperäiskasvillisuutta. Uusia kasveja istuttaessamme pyrimme valitsemaan lajeja, jotka sopivat aikakauteen ja joita pölyttäjät suosivat. 

Aiomme myös määritellä vanhat omenapuulajit puutarhassamme. Puutarhassa on lisäksi kokoelma vanhoja perinteisiä sipulikukkia. Sipulikukat ovat saapuneet puutarhaan yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen (Luke) kanssa. Luke on kerännyt ja määritellyt sellaisia sipulikukkia, joiden historia Suomessa voidaan jäljittää yli 50 vuoden taakse. 

Museoiden ilmastolupaus

Åbo Akademin säätiön museot, Sibelius-museo, Ett Hem -museo ja Casa Haartman, ovat mukana Varsinais-Suomen ammatillisten museoiden Ilmastolupaus-hankkeessa. Projekti oli käynnissä vuosina 2022–2023.  

Hankkeessa mukana olevat 13 museota kehittivät toimintaansa ja tarkastelivat omia toimintaympäristöjään kriittisesti ekologisen kestävyyden näkökulmasta.  

Kukin museo toteutti hankkeen aikana vähintään yhden toimenpiteen, joka tähtäsi joko ilmastokuorman pienentämiseen (hiilijalanjälki) tai positiiviseen ympäristövaikutukseen (ekologinen kädenjälki). Hankkeen tuloksena museot omaksuivat uusia, ekologisesti kestävämpiä toimintatapoja ja jakoivat tietoa sekä toimintamalleja mukana olevien museoiden lisäksi myös laajempaan käyttöön. 

Hankkeen keskeisessä roolissa olivat museoiden verkostomaisen yhteistyön kehittäminen ja jaetun osaamisen hyödyntäminen. Tämä toteutettiin muun muassa yhteisten koulutusten, syventävien työpajojen, projektin sisäisen tiedonvälityksen ja yhteisten hankintojen avulla.  

Åbo Akademin säätiön museot osallistuvat hankkeeseen ottamalla käyttöön Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän. Ekokompassi on kotimainen, Suomen luonnonsuojeluliiton omistama yritys. Ympäristöjärjestelmä auttaa museoita tarkastamaan toimintaansa ympäristönäkökulmasta sekä ottamaan kokonaisvaltaisesti ympäristövaikutukset huomioon toiminnassaan. 

Ekokompassi

 
Ekokompassi on kotimainen, Suomen luonnonsuojeluliiton omistama yritys. Ympäristöjärjestelmä auttaa museoita tarkastelemaan toimintaansa ympäristönäkökulmasta sekä ottamaan kokonaisvaltaisesti ympäristövaikutukset huomioon toiminnassaan. Ekokompassi on kansainvälisiin standardeihin pohjautuva ympäristöjärjestelmä ja -sertifikaatti.  

Ympäristöjärjestelmän rakentaminen alkaa ympäristöasioiden hallinnan kartoituksella ja toiminnan ympäristövaikutusten arvioinnilla. Tämän jälkeen laaditaan ympäristövaikutusten arviointiin perustuva ympäristöohjelma. Sertifikaatti on tunnustus määrätietoisesta, ulkopuolisen asiantuntija-auditoijan tarkastamasta ympäristötyöstä. 

Ympäristöjärjestelmä auttaa Åbo Akademin säätiön museoita tarkastelemaan toimintaansa ympäristönäkökulmasta ja huomioimaan sen toimintansa kaikilla tasoilla. Työ ympäristöjärjestelmän kanssa alkoi toiminnan ympäristövaikutusten selvittämisellä ja tunnistamalla sellaisia toimintoja, joissa museot voisivat parhaiten kehittää ympäristötyötään. Museoiden yhteinen ympäristöjärjestelmä otettiin käyttöön kesäkuussa 2023. 

Olemme rakentaneet ympäristöohjelman, joka sisältää suurempia ja pienempiä, tulevan kolmevuotisjakson aikana toteutettavia toimenpiteitä. Ohjelmaa päivitetään säännöllisesti, ja kolmen vuoden jälkeen se uudistetaan sertifikaattiin liittyvän uuden auditoinnin yhteydessä. 

Ympäristöohjelma sisältää muun muassa energiansäästöön, materiaalien käyttöön, viestintään ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä toimenpiteitä. 

Ekokompassi-sertifikaatin 10 kriteeriä

1. Organisaatio sitoutuu noudattamaan toimintaansa koskevaa ympäristölainsäädäntöä ja -määräyksiä. 

2. Organisaatiolla on nimetty Ekokompassi-yhteyshenkilö. 

3. Organisaatio kartoittaa ympäristöasioiden hallinnan nykytilan sekä tunnistaa merkittävimmät ympäristövaikutukset. 

4. Organisaatiolla on ympäristölupaus, jolla organisaatio sitoutuu ympäristövaikutusten vähentämiseen jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti. 

5. Organisaatio ohjeistaa henkilöstön ottamaan ympäristöasiat huomioon toiminnassaan. 

6. Organisaatiolla on jätehuoltosuunnitelma ja se toimii jätelain vaatimusten mukaisesti. 

7. Organisaatio pitää kirjaa vaarallisista jätteistään, pitää ne erillään toisistaan, varastoi ne turvallisesti ja toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn. 

8. Organisaatio varastoi ja luetteloi käyttämänsä kemikaalit kemikaalilainsäädännön velvoitteiden mukaisesti. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat henkilöstön saatavilla ja henkilöstö on opastettu kemikaalien turvalliseen käyttöön. 

9. Organisaatio laatii asiantuntijamme avulla ympäristöohjelman, joka sisältää tavoitteet ja toimenpiteet ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Ympäristöohjelma päivitetään vuosittain. Tavoitteet asetetaan uudelleen vähintään kolmen vuoden välein. Tavoitteet asetetaan vähintään kolmelle ympäristövastuun osa-alueelle ja niiden tulee pohjautua merkittävimpiin ympäristövaikutuksiin. 

10. Organisaatio raportoi vuosittain ympäristöohjelman toimenpiteiden toteutumisesta ja tunnusluvuista. Johto ja henkilöstö ovat tietoisia ympäristötyön edistymisestä. 

Saavutettavuus

Esteettömyys 

Casa Haartman on kaksikerroksinen talo, jossa ei ole hissiä. Pääsisäänkäynti sijaitsee Naantalin Luostarinkadulla. Jalkakäytävältä johtaa yksi askelma alaspäin pääsisäänkäynnille. Sisäänkäynnin tuulikaapissa on kaksi korkeaa kynnystä, ja sisäänkäynnistä eteiseen johtava oviaukko on kapea. 

Kristiinankadulla on portti, jonka kautta pääsee puutarhaan ja pääsisäänkäynnille ilman portaita. Puutarhassa liikutaan hiekkakäytävillä, jotka ovat lievässä ylämäessä. 

Aulasta on yksi askel alaspäin sekä saliin että ruokasaliin. Huoneet ovat ahtaat. 

Portaat yläkerran suuntaan ovat kahdessa osassa. 

Museossa on WC vierailijoille, mutta ei inva-WC:tä. 

Museossa on tuoleja, joita voi käyttää vierailun aikana. 

Henkilökohtaiset avustajat voivat vierailla museossa ilmaiseksi. 

Opas- ja avustajakoirat ovat tervetulleita museoon. 

Digitaalinen saavutettavuus 

Casa Haartmanin verkkosivusto täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA vaatimukset. Lue saavutettavuusselosteemme täältä