22.12.2022

Varsinais-Suomen museoiden Ilmastolupaus -hanke

Casa Haartman ja Åbo Akademin säätiön Turussa sijaitsevat museot Ett Hem –museo ja Sibelius-museo ovat mukana Varsinais-Suomen museoiden Ilmastolupaus-hankkeessa.

Hankkeessa 13 varsinaissuomalaista ammatillista museota kehittää toimintaansa ja tarkastelee omaa toimintaympäristöään kriittisesti ekologisen kestävyyden näkökulmasta.

Kukin museo toteuttaa hankkeen aikana vähintään yhden toimenpiteen, joka tähtää joko ilmastokuorman pienentämiseen (hiilijalanjälki) tai positiiviseen ympäristövaikutukseen (ekologinen kädenjälki). Hankkeen tuloksena museot omaksuvat uusia, ekologisesti kestävämpiä toimintatapoja ja jakavat tietoa sekä toimintamalleja mukana olevien museoiden lisäksi myös laajemmin käyttöön.

Museoiden verkostomaisen yhteistyön kehittäminen ja jaetun osaamisen hyödyntäminen ovat hankkeessa keskeisessä roolissa. Yhteistyötä parannetaan yhteisillä koulutuksilla, syventävillä työpajoilla, hankkeen sisäisellä viestinnällä sekä yhteishankinnoilla. Osa koulutuksista avataan koko museokentälle. Hankkeen loppuseminaari kokoaa tiedot ja hyvät käytänteet yhteen, ja se järjestetään kaikille avoimena tilaisuutena.

Åbo Akademin säätiön museot osallistuvat hankkeeseen ottamalla käyttöön Ekokompassi -ympäristöjärjestelmän. Ekokompassi on kotimainen, Suomen luonnonsuojeluliiton omistama yritys. Ympäristöjärjestelmä auttaa museoita tarkastamaan toimintaansa ympäristönäkökulmasta sekä ottamaan kokonaisvaltaisesti ympäristövaikutukset huomioon toiminnassaan.

Museoiden ilmastolupaus hankkeen logo