Helene Schjerfbeck, Pojke i profil, tuschteckning, odaterad

06.07.2024

Den finländska bildkonstens dag och Helene Schjerfbecks dag den 10.7.2024

På onsdagen den 10.7.2024 firar vi den finländska bildkonstens dag, dvs. Helene Schjerfbecks dag med att ha gratis inträde till museet. I museet ryms det in 15 personer i taget. Vi håller öppet kl.12-18 på onsdagen. Välkommen!