Samlingen av gamla lökväxter

I Casa Haartmans trädgård kan man om våren och försommaren bekanta sig med gamla traditionella lökväxter. Casa Haartmans trädgård fungerar sedan 2018 som värd för ett av Naturresursinstitutets klonarkiv för ursprungsväxter.

Naturresursinstitutets decentraliserade klonarkiv ingår i det nationella genresursprogrammet. Programmet samordnas av Naturresursinstitutet och verksamheten finansieras med miljöersättning för stöd av genbanksverksamhet. Klonarkiven har grundats för att säkerställa bevarandet av värdefulla genresurser. De värdefulla genresurserna bevaras också i nationella centraliserade samlingar.

Röda lökväxter
Vita lökväxter

I nuläget finns det åtta decentraliserade klonarkiv där bl.a. gamla äppelsorter (Fruticetum i Lojo), rosor (Borgå) och grönsaker (Kurala bybacke i Åbo) bevaras.

I Casa Haartmans trädgård har Naturresursinstitutet placerat 24 olika stammar av gamla lökväxter. Växterna har samlats från olika delar av landet, värderats i Naturresursinstitutets projekt och upptagits för långtidsförvaring i institutets centralsamling i Pikis. 

Enligt Maarit Heinonen, forskare vid Naturresursinstitutet, har man valt växterna och platserna för respektive klonarkiv med tanke på att de inte ska störa den befintliga trädgården eller hota de växter som redan finns där. I Casa Haartmans trädgård växte sedan tidigare snödroppar, rysk blåstjärna, vildtulpan och krollilja. Man valde därför andra sorter till klonarkivet, för att trädgårdens ursprungliga vårväxter inte skulle påverkas. 

Blomma fält
Gula lökväxter

I en intervju år 2018 sade museets dåvarande intendent, Ulrika Grägg, att man till klonarkivet i Casa Haartman önskade sig olika höga vårblommande arter som blommar från maj till juni. Dessutom önskade man, enligt Grägg, att växter som på 1920-talet togs hit från Haartmans barndomsmiljö i Sagu och sommarhus i Kimito skulle beaktas i valet av nya växter.

I samlingen i Casa Haartman ingår bland annat tre olika stammar av pärlhyacint och många olika sorters narcisser och tulpaner. Många av växterna härstammar från Egentliga Finland, till exempel från Sagu, Korpo och Kimito. Bland växterna finns också en stjärnnarciss som samlats in i Nådendal/har sitt ursprung i Nådendal.