Casa Haartmans samlingar

Axel och Hedvig Haartman ville att deras hem skulle bevaras efter deras död. De testamenterade därför huset och de flesta inventarierna till en för ändamålet bildad förening som fick namnet Hedvigs Minne. Casa Haartmans samlingar består av deras kvarlåtenskap som bestod av allt från möbler till konst, smycken och böcker. 

Bland inventarierna finns sådant som Axel och Hedvig ärvt av släktingar eller fått i gåva av vänner och kollegor. Till exempel finns i salen en byrå som tillhört Axels mormorsmors far Gustaf Mauritz Armfelt och på väggarna hänger flera konstverk gjorda av Axels morbror Casper Wrede. Mycket har också  införskaffats under ett nästan sjuttio år långt liv tillsammans, bl.a. under resor i Italien och Frankrike. 

I Casa Haartmans samlingar ingår också en stor samling verk av Axel Haartman. Den innehåller allt från teckningar gjorda när han var tonåring till verk gjorda de sista åren han levde. I samlingen ingår också över 70 skissböcker. En del av  skissböckerna sträcker sig över 50 år av konstnärsliv och  kan innehålla allt från landskap i Åbolands skärgård till gatuliv i Paris. I samlingen ingår allt från skisser gjorda på baksidan av kuvert till två meter höga oljemålningar. 

Paret Haartmans konstsamling, som till största delen är framställd i museet på samma sätt den var när de levde, innehåller verk av Victor Westerholm, Fanny Churberg, Helene Schjerfbeck och Wäinö Aaltonen. 

Också husets andra inventarier är katalogiserade och ingår i föremålssamlingen.