Tidslinje

(14.1.1877 – 15.10.1969)

Tidslinje över Axel Haartmans liv

Axel Haartman reste mycket och bodde i flera etapper utomlands i Florens, Rom och Paris. Paret tillbringade över ett år i Italien i samband med sin bröllopsresa 1898-1900. I perioder arbetade han som illustratör och ritade exempelvis också bokpärmar, textilmönster, kakelugnar, möbler. Som journalist skrev han förutom konstrecensioner också resebrev från sina resor, bland annat från Paris och Spanien. I början av 1900-talet deltog han i ett flertal grupputställningar I Finland, Berlin och Paris. På 1930-och 40 – talen hade han egna utställningar på bl.a. galleri Hörhammer, Salon Strindberg och på Åbo Konstmuseum.

1877

Axel August Haartman föds i sin mormorsmors hem på Biskopsgatan 14 i Åbo.

1888

Familjen flyttar till Åbo. Axel börjar studera vid Finska konstföreningens ritskola i Åbo som 12-åring.

1877-1888

Tillbringade sin barndom på Saustila gård i Sagu och i Halikko.

1896-1898

Studerar vid P.S. Kröyers privatakademi i Köpenhamn.

1894-1896

Studerar vid Finska Konstföreningens ritskola i Helsingfors.

1898

Gifter sig med Hedvig Stolpe (1874-1967).

1898-1900

Bor i Florens och Rom, Italien.

1902

Studerar i München för Wassily Kandinsky. Bor och studerar senare i Paris i flera omgångar.

1907-1910

Lärare vid Åbo ritskola i Åbo tillsammans med Victor Westerholm. Konstrecensent i ÅU till 1914.

1910

Bor tre månader i Spanien.

1912

Ger ut novellsamlingen ”Spegeln” under namnet Axel Gabriels.

1913

Slutar måla. Arbetar de närmaste tio åren främst som journalist och konsthandlare. Skriver konstrecensioner i Dagens Press och Hufvudstadsbladet. Blir senare chefredaktör för Veckans Krönika. År 1916 skriver han också Åbo Konstförenings 25-års historik.

1917-1920

Arbetar vid Stenmans konstsalong i Helsingfors, där konsthandlaren Gösta Stenman (1888-1947) är en förgrundsfigur för den moderna konsthandeln i Finland och Sverige.

1920-talet

Återupptar måleriet. Flyttar tillsammans med hustrun Hedvig till Nådendal. Blir intendent för Åbo konstmuseum, en tjänst som han innehar i 30 år. Är medlem i stadsfullmäktige i Nådendal till och med 1950.

1925-1926

Låter bygga Casa Haartman i Nådendal, ritat av den kända Åboarkitekten Erik Bryggman.

1927

Organiserar skulptören Wäinö Aaltonens första separatutställning utomlands, i Stockholm.

1942

Ger ut novellsamlingen Det röda glaset.

1947

Utnämns till hedersprofessor.

1953

Går i pension från konstmuseet.

1969

Avlider 15.10.1969 92 år gammal i Nådendal.